Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Acceleration laboration

Mätvärdena från tyngdaccelerationslabben kopierades i n i kalkylbladet i GGB. Värdena blev en lista som plottades. Sedan anpassades ett polynom av andra graden till värdena. Polynomet deriverades både en och två gånger. Första derivatans lutning = andraderivatans värde = tyngdaccelerationen.