Google Клас
GeoGebraGeoGebra Клас

Тригранний кут (задача про два рівних плоских кути)

Рисунок до задачі про тригранний кут, у якого рівні два плоскі кути або рівні два двогранні кути.