Zadanie 4

Wykonaj konstrukcję zgodnie z przykładem.