Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Arcsin

Wat is de arcsinus?

Vink alles aan wat van toepassing is
  • A
  • B
  • C
  • D
Controleer mijn antwoord (3)

Uitleg

De arcsinus is een functie die de hoek van een sinus bepaalt. Het is de inverse van de sinusfunctie. We merken dat wanneer we de volledige sinus inverteren dat we geen functie meer hebben.

Waarom hebben we geen functie meer?

Omdat we meerdere hoeken kunnen hebben voor dezelfde sinus, moeten we het beeld beperken. Volgens conventie wordt het beeld beperkt tussen -90° en 90° of met andere woorden het eerste en vierde kwadrant.