Corbes amb GeoGebra

Autor:
Bernat
En aquest web podeu trobar un munt de corbes!
Una corba té com a expressió amb el GeoGebra:

Corba( Expressió,Expressió,Expressió,Variable,Des de,Fins a)

En el cas de corbes en 2D no caldria la tercera component. Ja hem vist que un segment es pot expressar com a una corba. Hi ha altres exemples molt senzills:
  • Corba(cos(t),0,sin(t),t,0,2pi): circumferència de radi 1 en el pla xOz i de centre l'origen de coordenades.
  • Corba(2 cos(t),2 sin(t),t,t,0,2pi): una hèlix a partir d'una circumferència de radi 2 en el pla xOy.
  • Corba(0,3 cos(t),2 sin(t),t,0,2pi): una el·lipse en el pla yOz de semi-eix major 3 i semi-eix menor 2.
Podeu afegir-hi totes les variants que vulgueu i anar provant. Amb GeoGebra podem traslladar o rotar aquestes corbes amb els comandaments corresponents. Recordem que si utilitzem les eines del programa per dibuixar còniques, no podem fer servir les equacions que apareixen a la finestra algebraica tot i que si podem conèixer les seves característiques com el centre, el focus, els semi-eixos, etc. Ara bé només l'equació de la corba de la manera que ho hem dit serveix per a construir superfícies.