Zadaća

Napravite zadaću u GeoGebri sa temom Primjena linearne funkcije. Upute: 1. Odaberite temu. 2. Potražite sadržaj povezan uz vašu temu u novinama, časopisima,   knjigama ili pretražite na Internetu. 3. Zabilježite izvor podataka. 4. Postavite zadatak. 5. Opišite formulom  i prikažite grafički, istaknite neke točke na grafu. 6. Napišite zaključak.

Primjer zadaće

Prijedlog tema: 1. Cijene proizvoda 2. Vožnja taksijem 3. Cijene usluga kućnog  majstora 4. Cijena struje 5. Potrošnja lož ulja 6. Poštarina 7. Cijene brzoglasa 8. Nagib ceste 9. Iznajmljivanje automobila 10. Telefonska pretplata 11. Mjenjačnica 12. Cijene foto studija 13. Visina (muškarca, žene) na temelju humerusa (kosti nadlaktice) 14. Troškovi i usporedbe troškova 15. Red vožnje (vlakova, autobusa) 16. Povoljnija ponuda