Pozitív és negatív számok összeadása

Adósság és készpénz - ezek összege adja a vagyonunkat. A rajzlapon egy számegyenest látsz, rajta egy A-val és egy B-vel jelölt számot! Az értéküket írd a nekik megfelelő helyre, majd végezd el az összeadást! 

Tanácsok

Figyeld meg a számegyenest! Milyen tulajdonságú számok találhatók a nullától balra? Milyen tulajdonságú számok találhatók a nullától jobbra? Számold meg a nullától hány egység távolságra található az A-val és a B-vel jelölt szám? Az előjelről sem felejtkezz el!