Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Undersøgelse af hypotese

Du skal undersøge din lodtrukne hypotese i arbejdsarket herunder. Hvad finder du ud af? Svar i en skærmoptagelse eller i svarfeltet under arbejdsarket.

Gælder udsagnet altid, nogle gange eller aldrig? Begrund dit svar.