Kvadraters area och sidlängd

Författare/skapare:
Emil Borg
Område(n):
Area, Kvadrat

Kvadrater

Flytta omkring den högra hörnpunkten för att rita olika kvadrater. Kryssa för alla möjliga areor som du kan skapa! OBS! Du får ett grönt märke vad du än kryssar i! Det betyder INTE att ditt svar är rätt! Du får veta vilka svar som stämde i slutet när du kontrollerar dem!

Markera ditt svar här

Sidlängd

Hur långt är avståndet mellan de blå punkterna då arean är 16?

Sidlängd

Hur långt är avståndet mellan de blå punkterna då arean är 25?

Sidlängd(gör en uppskattning)

Hur långt är avståndet mellan de blå punkterna då arean är 10?

Sidlängd(gör en uppskattning)

Hur långt är avståndet mellan de blå punkterna då arean är 20?

Om en kvadrat har sidlängden 1,4100 cm, hur stor är arean?