Pitagorin poučak

Je li trokut s duljinama stranica 9 cm, 15 cm i 13 cm pravokutan (provjeri računski)?

Objasni kako možemo provjeriti da li je neki trokut pravokutan?

Ljestve duge 5.3 m prislonimo uza zid tako da im je donji kraj na podu udaljen od zida 2.8 m. Koliku visinu dosežu ljestve na zidu?

Isplovivši iz jedne luke, brod plovi u drugu luku 20 km prema zapadu i nakon toga 20 km prema jugu. Za koliko bi kraće plovio da je iz luke u luku krenuo izravno? Nacrtaj si skicu u bilježnicu!

Kolika je površina pravokutnika ako je duljina hipotenuze 650 mm, a duljina katete 25 cm?

Matija i Luka se nalaze u jednom kutu parka pravokutnog oblika sa stranicama duljine 19 m i širine 10 m. Lopta se nalazi u nasuprotnom vrhu dvorišta kao na slici. Luka je odlučio doći do lopte stazicom koja ide rubom parka, a Matija je odlučio ići po dijagonali. Tko je prešao veći put i za koliko?

Nogometaši su svakoga jutra tri puta na pripremama trebali pretrčati naznačenu udaljenost. Koliko metara su prešli svakoga jutra ako je nogometno igralište dugo 90 m i široko 45 m?

Oko vrta kvadratnog oblika treba izraditi ogradu. Kolika je duljina ograde ako je stranica vrta duljine 4. 2 m?

Kada bi napravili stazu poprijeko, po dijagonali, kolika bi joj bila duljina?

Opseg manjeg kvadrata je 12 cm, a opseg većeg kvadrata je 16 cm. Konstruiraj te kvadrate u bilježnici ili u Geogebri.

Kolike su dijagonale tih kvadrata?

Zadatak za domaću zadaću!

Kolika je površina osjenčanog kružnog vijenca ako je duljina stranice kvadrata a=2 cm?