El misteri de la Piràmide de Kheops

PART 1: Explorant altures al pati

Pengeu una foto a la presentació de google on s'obversin tot el recursos (humans, materials i naturals) que heu necessitat per mesurar una altura inaccessible i anomeneu aquests recursos sobre la foto. En l'espai de sota, expliqueu els passos que heu seguit per mesurar l'altura inaccessible.

PART 2: Explorant la Piràmide de Kheops

Recordes el Teorema de Tales? Clica aquí per referescar la memòria!

Respon a les preguntes.

Mou el punt groc (representa el Sol) per variar les ombres i el punt vermell per girar la imatge.

L'origen de la semblança

Quina és la llegenda darrera la Piràmide de Kheops? Explica-la amb les teves paraules.

Pregunta 1

Quina relació veus entre les ombres del bastó i de la piràmide? Explica-ho amb les teves paraules.

Pregunta 2

Quant mesura l’alçada de la piràmide? Mostra el procediment i diguès quina longitud representa cada número que utilitzes.

Pregunta 3

Com s'anomena la relació que hi ha entre la longitud d'una figura i la longitud corresponent d'una altra figura semblant?

Marqueu on calgui
  • A
  • B
  • C
Comprova la meva reposta (3)

Pregunta 4

Com s'anomena la relació que hi ha entre les longituds d'una mateixa figura?

Marqueu on calgui
  • A
  • B
  • C
Comprova la meva reposta (3)

Pregunta 5

Digues, segons els valors numèrics que has utilitzat en la Pregunta 2, quin valor té cadascún dels conceptes que has respòs en la Pregunta 3 i Pregunta 4.

Pregunta 6

En quines situacions de la vida real podries aplicar Tales?

Pregunta 7 Dibuixa dues figures semblants amb el següent GeoGebra. Passos a seguir: 1. Dibuixa els segments de la figura amb l'eina "Segment". 2. Posa la longitud que mesura cada segment clicant a l'eina "Longitud, perímetre o distància" i posteriorment, clicant sobre el segment al qual li vols posar la longitud.