parametervergelijking van een rechte

Onderwerp:
Meetkunde
We definiëren:   
- een richtingsvector  R 
  
- een puntvector  V (= een vector door de oorsprong en het punt V)
   →    →
- een puntvector  P bepaald door de vergelijking   P = r . R + V
We noemen:         
x = r . a + xo 
y = r . b + yo
 het stelsel parametervergelijkingen van een rechte met gegeven richting door een gegeven punt (xo, yo).   
 → 
  R (a, b) is de richtingsvector van deze rechte