Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Primjena ulančanog deriviranja

Pijesak curi na hrpu oblika stošca u količini 120 dm3/min. Visina hrpe je uvijek jednaka njezinom polumjeru. Kojom se brzinom ona povećava nakon 60 minuta? Volumen stošca: . Slijedi: , odnosno visina hrpe je dm. Brzina njezine promjene: , gdje je dm i dm3/min. Stoga je: