Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Exemples de lloc geomètric. Locus (II)

Exemples de lloc geomètric. Locus (II) Donats dos punts A i B quin és el lloc geomètric dels punts del pla amb la propietat que la distància a A és el triple que la distància a B? Aquesta construcció forma dels materials del curs telemàtic D55 - Matemàtiques amb GeoGebra http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/curriculum/eso_btx/d55 L'autoria correspon a Jaume Bartrolí, Pep Bujosa i Antoni Gomà I és el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya qui ha coordinat i produït aquests materials didàctics.