Županijsko natjecanje 23.2.2015. - prvi zadatak

Autor:
nedeljko
Na crtežu je prikazan (x, t) graf tijela koje se giba duž x-osi. Automobil možete pokrenuti klikom na crvenu točku pri njegovom dnu, a nakon što se zaustavi, istim klikom možete ga vratiti u početni položaj. Klikom na potvrdne okvire možete prikazati ili sakriti (x, t) i (v, t) graf.
Odredite:
  1. početni položaj tijela (položaj u trenutku t = 0),
  2. iznos i smjer početne brzine tijela (brzine u trenutku t = 0),
  3. iznos i smjer ubrzanja tijela,
  4. iznos i smjer brzine tijela u trenutku prolaska kroz ishodište,
  5. srednju brzinu tijela po putu u šest sekundi gibanja s početkom u t = 0 s prikazanih na grafu.