c = -1.25 + 0i

Het complexe getal c = -1.25 + 0i is het grenspunt van de eerste en de tweede bol links van de cardioïde. Bij grenspunten spreekt men van een parabolische situatie. Ze markeren het overgangspunt tussen gebieden met een verschillend aantal attractoren.
  • Versleep de schuifknop en volg de iteratie van het blauwe complexe getal.
  • Hoeveel attractoren tel je?
  • Versleep het blauwe startpunt en zie hoe de iteratie wijzigt.
  • Experimenteer met waarden centraal, dichter bij de begrenzing en buiten de juliaverzameling.
The complex number c = -1.25 + 0i is the boundary point of the 1st and the 2nd circle left of the cardioid. Boundary points are called parabolic. They mark the transition between areas with a different number of attractors.
  • Drag the slider and explore the iteration if the blue complex number.
  • Count the number of attractors.
  • Drag the blue starting point en see how the orbit changes. Experiment with values lying central, near to the border of and outside the julia-set.