Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Opseg i površina kruga

Na konstrukciji su prikazane kružnice duljine polumjera r i njoj pripadni krug (plava boja), te toj kružnici upisan pravilni mnogokut (crvena boja) s n stranica. Klizačima r i n možete kontrolirati duljinu polumjera (r) i broj stranica pravilnog mnogokuta (n). Mijenjajete vrijednost klizača n kako biste vidjeli kako se krug popunjava pravilnim mnogokutima. Klikom na potvrdne okvire Površina i Opseg možete vidjeti površinu i opseg trenutno prikazanog pravilnog mnogokuta i kruga. Što primjećujete u vrijednostima površine i opsega kad klizač n povećavate?