Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Intersecció de dues rectes

Anàlisi de paràmetres

  • Què passa amb les rectes quan varies els paràmetres a i c? Amb quin aspecte de la recta estan relacionats?
  • Què passa amb les rectes quan varies els paràmetres b i d? Amb quin aspecte de la recta estan relacionats?
  • Varia els diferents paràmetres i observa què passa amb el punt A.
  • Busca un parell de situacions, variant els diferents paràmetres, on les dues rectes no es tallin. Què pots dir dels seus paràmetres?
  • Què passa si tenen els paràmetres b i d iguals?