Sinus- og cosinusfunktionen

Den gule cirkel med centrum i (0,0) og radius 1 kaldes en enhedscirkel. [i]v[/i] er vinklen mellem x-aksen og linjen gennem [i]OP[/i]], som her er målt i grader. På figuren kan du flytte retningspunktet [i]P[/i] rundt på cirkelperiferien og hermed kan størrelsen af [i]v[/i] ændres. Figuren benyttes til at forklare, hvad sinus- og cosinusfunktionerne er. For enhver vinkel er sin([i]v[/i]) y-koordinaten i [i]P[/i] og cos([i]v[/i]) x-koordinaten i [i]P[/i]. Når du flytter [i]P[/i], vil du samtidig se, at funktionsværdierne skifter tilsvarende. Når 0° < [i]v[/i] < 90°, ser du nemt at sin([i]v[/i]) og cos([i]v[/i]) er længderne på de to kateter i den retvinklede trekant med hypotenusen [i]OP[/i]]. Denne trekant (hvor hypotenusens længde er 1), kaldes en standardtrekant. Vinkler kan også måles i "radianer": det er længden af den tilsvarende cirkelbue (her: lilla). Da en hel cirkel (med radius 1) har omkredsen 2π, svarer dette vinkelmål til 360°. Bemærk, at de to mål selvfølgelig er ligefrem proportionale.