Ведення

[br][br]Дуже часто ми малюємо на папері точки, що зображують хімічні[br]речовини, населені пункти, генеалогічні дерева і з'єднуємо ці точки лініями і[br]стрілками, які дають зрозуміти деякі відносини між розглянутими об'єктами. Такі[br]схеми зустрічаються всюди під різними назвами: електричні ланцюги (у фізиці),[br]карти, лабіринти, діаграми, генеалогічні дерева, діаграми організації (в[br]економіці), соціограма (в психології) і т.д. У 1936 році Д. Кініг запропонував[br]називати такі схеми графами і систематично вивчати їх властивості. У XX[br]столітті задачі теорії графів стали виникати також і в чистій математиці (в[br]алгебрі, топології, теорії множин). Щоб можна було застосовувати теорію графів[br]в настільки різноманітних областях, вона повинна бути надзвичайно абстрактною і[br]формалізованою.[br][br][br]

Information: Ведення