Cirkelsømbræt 2

Cirklen kan deles i et antal lige store buestykker ved at trække i skyderen antal_{søm}. Når faktoren fx er 3 forbindes punkt 1 med punkt 3, punkt 2 med punkt 6 osv. Dette fortsætter indtil alle punkter er forbundet med et andet punkt.
Undersøg sammenhængen mellem faktoren og mønstrets udseende. Er der også en sammenhæng mellem antallet af søm, faktoren og mønstrets udseende?