Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Inleiding

Een verband tussen 2 veranderlijke grootheden kan men voorstellen door een grafiek. Veranderlijke grootheden noemt men veranderlijken of ook variabelen en worden meestal voorgesteld door kleine letters. De onafhankelijke variabele op de horizontale as wordt meestal aangeduid met x. De horizontale as noemt men dan de x-as. De variabele op de verticale as noemt met meestal y en is de afhankelijk veranderlijke. De verticale as noemt men dan de y-as. In toepassingen gebruikt men ook andere letters zoals t voor de tijd, v voor de snelheid. Een functie is een speciaal verband tussen twee veranderlijken x en y, waarbij men voor elke x ten hoogste één y-waarde kan bepalen. Men noemt x de onafhankelijk veranderlijke en y de afhankelijk veranderlijke. Experimenteer met het volgende bestand waarbij er sprake is van een lineair verband.