Бодлого-ЭЕШ2013-2.4.

Зохиогч:
Navchaa

Бодлого

Ирмэг нь 6 нэгж кубын , ирмэгүүд дээр харгалзан , цэгүүдийг байхаар тэмдэглэв. 1. ба шулуунуудын огтлолын цэг , ба шулуунуудын огтлолын цэг бол 2. шулуун ба ирмэгүүдийг харгалзан ба цэгүүдээр огтлох бол 3. 4. 5. , , цэгүүдийг дайрсан хавтгайгааар куб хоёр олон талстад хуваагдах бөгөөд цэгийг агуулсан олон талстын эзлэхүүн

Заавар

Сонгох нүднүүдийг сонгож харгалзах хэсгүүдийн байгуулалтыг харна. Хулганаараа дэлгэц дээр чирч эргүүлж тойруулан хөдөлгөн хараарай.