Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

vectoren: richting en zin

Je kunt het blauwe punt vrij bewegen in het scherm. De rechte door het zwarte en het blauwe punt is de drager van de vector F1 en bepaalt de richting van deze vector. Ook het groene punt ligt op deze drager. De vectoren F1 en F2 hebben dezelfde richting. Toch kunnen ze een verschillende zin hebben. Versleep de schuifknop en zie wat het verschil is tussen vecoren op dezelfde drager met dezelfde of tegengestelde zin. De resultante van vectoren met tegengestelde zin zal ook verschillen van de resultante van vectoren met dezelfde zin.