kaartprojecties

Een bol afbeelden op een vlak? Meetkundig kan je het enkel benaderen, en zo werd op heel uiteenlopende manieren geprobeerd om een wereldkaart te ontwerpen. In dit boek leer je meer over de drie klassieke categorieën in de cartografie. Verken de uiteenlopende kaartprojecties en ontdek hun kwaliteiten en gebreken in interactieve applets. De 3D applets in dit boek zijn gebaseerd op het werk van Rafael Losada Liste https://www.geogebra.org/m/uT3czZnE die het fantastische idee en het nodige geduld had om op een bol de continenten te tekenen met een veelhoekslijn. Op https://www.geogebra.org/m/yjxp7xm3 vind je een apart boek over de meratorprojectie. Picture a sphere on a flat surface? It's impossible to do, you just can approach it and so one tried in many different ways to construct a world map. IN this book you can learn more on the three classical approaches in cartography. Explore the different projection methods and discover their qualities and weaknesses in interactive applets. The 3D applets of this book are based on the work of Rafael Losada Liste https://www.geogebra.org/m/uT3czZnE who had the fantastic idea and the patience needed to depict the continents on a sphere using a polyline. On https://www.geogebra.org/m/yjxp7xm3 you can find a supplementary book on the mercator projection
kaartprojecties