Podudarnost #6

Author:
Radmila P
Удаљеност тјемена троугла од наспрамне странице назива се висина троугла. Сваки троугао има три висине. Ако два троугла имају подударна по два угла, онда им је сигурно подударан и трећи. Задатак: Висине које одговарају крацима једнакокраког троугла међусобно су једнаке. Докажи. На основу горње тврдње закључујемо: за троуглове 1. (заједничко) iz 1. 2. i 3. 2. (угао на основици једнакокраког троугла) 3. (према горњој тврдњи)