Værdien af pi

I denne aktivitet, bruger vi omkredsen af en regulær n-sidet polygon, til at finde omkredsen af den omskrevne cirkel. Når antallet af sider i polygonet øges, kommer kanterne tættere og tættere på den omskrevne cirkel. Træk skyderen for at ændre i antallet af sider i polygonet. Læg mærke til den tilnærmede værdi af pi (omkreds/diameter).
Ud fra denne aktivitet, hvad er så den bedste tilnærmede værdi af pi?