2.4. Muistikaavat (osa 2)

Funktion merkit
Pohdi ilman teknisia apuvälineitä kysymystä, miksi funktio[br][br][math]f\left(x\right)=x^2-4x+4[/math][br][br]ei voi saada arvoa [math]-\frac{1}{10}[/math].[br][br](Käytä perusteluissa ainakin seuraavia vihjeitä: Funktion kuvaaja ja sen muoto, funktion lausekkeen neliöinti ja nollakohdat, funktion merkit,...)
Käänteisluku
Luvun[br][br][math]\frac{\sqrt{3}-2}{\sqrt{3}+2}[/math][br][br]käänteisluku on

Information: 2.4. Muistikaavat (osa 2)