inversió d'una corba cònica

Es tracta de la inversió plana d'una corba cònica. Quan dos parells de punts són inversos amb la mateixa constant d'inversió i el mateix centre d'inversió, els quatre punts resulten concíclics d'una mateixa circumferència (la circumferència autoinvertida)
Podeu modificar tant la constant d'inversió com el centre per tal d'observar l'evolució de la forma. la corba cònica també pot modificar-se.