matrixberekening bar. coörd.

Onderwerp:
Coördinaten

berekenen van barycentrische coördinaten

Ken je de cartesische coördinaten van de hoekpuntpunten van een driehoek ABC en van een willekeurig punt P, dan kan je ook matrices gebruiken om de barycentrische coördinaten van P te berekenen. Volg in volgend applet stapsgewijs deze berekening