Puzzle das cruces gregas

Amusements in Mathematics é unha colosal obra de Henry Ernest Dudeney na que presenta unha morea de problemas de moi variado tipo. Un dos capítulos está dedicado a este tipo de puzzles e diseccións. A que se presenta aquí é a maneira de cortar un cadrado en só catro pezas de tal xeito que se formen con elas dúas cruces gregas do mesmo tamaño.