Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Vzdálenost bodu od roviny

Vzdálenost bodu od roviny čteme na kolmici spuštěné z bodu k rovině. Nejjednodušeji změříme úsečku tak, že ji sestrojíme - v algebraickém okně je reprezentována velikostí.
Můžeme použít příkaz GeoGebry: vzdalenost(B, rovina) Další možností je použít vzorec - viz Matematika polopatě, Vzdálenost bodu od roviny