Generador de matrius amb un valor fixat del seu determinant.

Autor:
jvigata1
Tema/es:
Matrius
Sovint, quan els alumnes comencen a resoldre determinants a mà, ens interessa que el valor del determinant d'una matriu, sigui un valor determinat. O sigui, un Determinant determinat. Aprofitant les propietats dels determinants, S'ha construït aquest applet, que permet de fixar el valor del determinant, i construir fins a cinc matrius que tenen aquest valor. D'una a cinc matrius 2x2, 3x3 i 4x4. Es pot demanar "valors petits", o no. Es pot canviar els valors si no ens agraden.