Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Complexe getallen : n-de machtswortels uit een complex getal

Vul complexe uitdrukking of getal in in : z= Kies een waarde voor n (n-de machtswortel uit z). Alle n-de machtswortels van z worden getoond. (goniometrisch en algebraïsch)