Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Derivatans graf

Derivatan i sig är en funktion vilket kan ge upphov till en graf. Vi har tidigare pratat om derivatan är positiv eller negativ, vilket ger att ursprungsfunktionen då är växande eller avtagande. Vi kan alltså rita grafen till derivatan för att se hur en funktion förändrar sig eller kan vi med hjälp av derivatans graf få en bild av hur funktionens graf kan se ut.

Studera hur f(x) påverkas när f'(x) ändras