Facebook.com un kullanıcı sayısı

Aşağıda gösterilen siyah noktalar 2004 aralık ayından itibaren ölçülmüş ( millyon olarak) aktif facebook kulanıcılarının gerçek sayılarıdır. Örneğin 2005 Aralık ayında yaklaşık olarak 5.5 milyon aktif kullanıcı vardır ve dolayısıyla (12, 5.5) noktası gösterilmektedir. Veriler 2010 Temmuz ayında bitmektedir. Burada mavi grafik veriye uygulanabilecek üstel modeli , yeşil grafik veriye uygulanabilecek logaritmik modeli göstermektedir.