Facebook.com un kullanıcı sayısı

Aşağıda gösterilen siyah noktalar 2004 aralık ayından itibaren ölçülmüş ( millyon olarak) aktif facebook kulanıcılarının gerçek sayılarıdır. Örneğin 2005 Aralık ayında yaklaşık olarak 5.5 milyon aktif kullanıcı vardır ve dolayısıyla (12, 5.5) noktası gösterilmektedir. Veriler 2010 Temmuz ayında bitmektedir. Burada mavi grafik veriye uygulanabilecek üstel modeli , yeşil grafik veriye uygulanabilecek logaritmik modeli göstermektedir.
Kırmızı yatay çizgi ve kırmızı sürgü değerleriyle oynayarak r ve K parametrelerini değiştirebilirsiniz NOT: Üstel ve logaritmik modelleme örneğin bulaşıcı hastalıkların yayılımını temsil etmekte gayet başarılıdır. Burada görüldüğü gibi üstel modeller daha kısa zaman aralıkları için daha uygun, logaritmik modeller ise daha uzun süre için daha yararlı olabilir. (Yukarıdaki örnekte, veri ölçümünün bittiği 2010 Temmuz ayından kısa bir süre sonrası için aktif kullanıcı sayısını üstel modelle tahmin etmek daha doğru olabilecekken eğer tahminimiz çok uzun bir süre sonrası içinse, logaritmik model (fonksiyondan ) yaralanmak daha doğru olabilir.) Bu çalışma Prof. Wright kullanıcısı tarafından yapılmıştır. Türkçeleştiren Gökhan Önder