משימה 1- פונקציה ממעלה 5

Information: משימה 1- פונקציה ממעלה 5