helling van een kromme

Het punt Q kan je verschuiven d.m.v. de schuifknop van b.

01 inleiding het getal e

het getal e

optelbaarheid van integralen

Information