Tekenvenster en Meetkunde schermindeling

Onderwerp:
Meetkunde

Het tekenvenster

Het   Tekenvenster toont steeds de grafische voorstelling van de objecten die je creëert in GeoGebra. Bovenaan in het scherm vind je de Knoppenbalk, met de knoppen Ongedaan maken/ Opnieuw in de rechterbovenhoek. Opmerking: Het  Tekenvenster maakt deel uit van bijna alle Schermindelingen . Je kunt het ook aanpassen. (b.v. meerdere types van   rooster en/of  coördinaatassen). Met de knoppen op de Knoppenbalk kan je met de computermuis meetkundige constructies maken in het Tekenvenster. Selecteer een willekeurige knop op de Knoppenbalk en lees in een Tooltip hoe je de knop kunt gebruiken. Opmerking: Elk object dat je creëert in het Tekenvenster heeft ook een algebraïsche voorstelling in het  Algebra venster.

De Meetkunde schermindeling

De Meetkunde schermindeling toont het  Tekenvenster zonder de  coördinaatassen. Bovenaan in het scherm vind je de Knoppenbalk, met de knoppen  Ongedaan maken/ Opnieuw in de rechterbovenhoek.  

GeoGebra Web en Tablet App

Opgave

1.Toolbar ImageSelecteer de knop Cirkel met middelpunt door punt en klik tweemaal in het Tekenvenster.
2.Toolbar ImageSelecteer de knop Verplaatsen en versleep het punt B op de cirkel. Kijk hoe de grootte van de cirkel verandert.
3.Open de Opmaakwerkbalk door op het symbool te klikken in de rechterbovenhoek.
4.Toolbar ImageToon de coördinaatassen door op het icoon te klikken.
5. Toolbar ImageToon het rooster door op het icoon te klikken in de Opmaakwerkbalk.
6. Toolbar Image Teken een vierhoek door viermaal in het  Tekenvenster te klikken. Sluit de vierhoek door nogmaals op het eerste punt te klikken.

Een tweede tekenvenster tekenen

Je kunt een tweede  Tekenvenster openen via het menu  Beeld. Wanneer twee   Tekenvensters geopend zijn, is steeds een van beide actief (het venster waarin je werkt of waarin je laatst gewerkt hebt). Alle zichtbare objecten die je creëert met commando's verschijnen in het actieve Tekenvenster. Voor elk object kan je bepalen in welk(e) Tekenvenster(s) ze getoond worden in de tab Geavanceerd van het Eigenschappenvenster.

Tip

In de GeoGebra Handleiding vind je meer informatie over het Tekenvenster.