Wstęga Mobiusa

Suwaki: α - obrót dookołą osi poziomej, β - obrót dookoła osi pionowej, sα, sβ - szybkość automatycznej animacji suwaków α i β, zoom - skalowanie.

Information: Wstęga Mobiusa