Problema 6 PAU juny 2015 Matemàtiques CCSS Sèrie 2

Una refineria de petroli produeixgasolina i gasoil. En el procés de refinació que s’hi porta a terme s’obté més gasolina que gasoil. A més, per a cobrir la demanda cal produir com a mínim 3 milions de litres de gasoil al dia, mentre que la demanda de gasolina és de 6,4 milions de litres al dia, com a màxim. La gasolina té un preu d’1,9 €/L,i el gasoil val 1,5 €/L. Tenint en compte que es ven la totalitat de la producció, determineu quants litres de gasolina i de gasoil cal produir al dia per a obtenir el màxim d’ingressos.