Шугаман цэгүүд

Улаан цэгүүдийг дарж чирээрэй!
Функцүүдийг олоорой!

функцийг бичнэ үү

функц аль нь вэ?

Tick all that apply
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
Check my answer (3)

функцийг бичнэ үү

функц аль нь вэ?

Tick all that apply
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
Check my answer (3)