Construcció de la funció inversa

  • Fes visualitza -> entrada -> mostra
  • Escriu la fórmula de la funció f
  • Crea un punt A sobre de la funció f
  • Escriu, la la línia d'entrada, la fórmula de la recta bisectriu del 1r i 3r quadrant y=x
  • Amb l'eina de fer punts de simetria construïu el punt A' simètric del punt A respecte la recta y=x
  • Fes que el punt A' deixi rastre (botó dret -> activa traça)
  • Calcula, a part, manualment, la fórmula de la funció inversa de f
  • Escriu la seva fórmula a la línia d'entrada amb aquest nom inversaF = ( )/( )
  • Arrossegant A, comprova que el rastre d'A' està sobre inversaF