Skládání rychlostí v 4D časoprostoru I

"Sčítání" rychlostí objektů, vzdalujících se od společného hmotného středu - po shodné přímočaré linii.
Prostorová kružnice 4D časoprostoru objasňuje, jaké rychlosti oběma objektům naměří externí pozorovatel (v bodě C) i jaké rychlosti naměří interně subjekty samy vůči barycentru (C). Vyvstala však otázka, jakou rychlost naměří oba objekty (A, B) vůči sobě navzájem? Situace demonstruje situaci "ideálního děla" z předchozí kapitoly. Více na www.time-theory.info