אי-שיוויונות - עמ' 125 תר' 90

יש להזיז את הנקודה m לאורך סרגל הגרירה