Figura I

Autor:
dorrod

1.

El vector :

Marqueu on calgui

2.

L'equació general de la recta r és:

Marqueu on calgui

3.

L'àrea del triangle rectangle ABO. on O és l'origen de coordenades val:

Marqueu on calgui

4.

La suma dels pendents de les rectes r i s val:

Marqueu on calgui

5.

El producte de les components del vector d'origen A i extrem B val:

Marqueu on calgui

6.

Marqueu on calgui

7.

L'equació explícita de la recta r és

Marqueu on calgui

8.

La inclinació de la recta r és:

Marqueu on calgui