Задача от древна Месопотамия

Стъбло тръстика допряно до стена. Ако долният му край се отдалечи от стената с 90см, горният край се смъква надолу с 30 см. Колко е дължината на тръстиката?