Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Výšky v trojúhelníku. Obsah trojúhelníku.

Pomocí volných vrcholů vytvářejte různé typy trojúhelníků (ostroúhlý, pravoúhlý, tupoúhlý). Sledujte výšky v těchto trojúhelnících. Pomocí kalkulačky vždy vypočítejte obsah trojúhelníku. Zkontrolujte s červeně zapsaným údajem.