El cercle trigonomètric i les principals raons d'un angle

Cercle Trigonomètric. En aquest model podeu veure les magnituds de les principals raons trigonomètriques mesurades a partir del cercle trigonomètric. Aquest és un cercle de radi 1, mitjançant el qual plantejarem triangles rectangles que sempre tindran hipotenusa de valor 1. D'aquesta manera simplifiquem els càlculs.