Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Construïm mediatrius

Posa dos punts en el pla i després dibuixa dues circumferències amb el MATEIX radi des de cada punt. Clica a Toolbar Image "Circumferència donat centre i radi". Un cop has clicat a Toolbar Image cal que cliquis a un dels dos punts que has posat i li diguis un radi, però cal que aquest radi sigui igual en les dues circumferències que facis. Després busca la intersecció entre les dues circumferències amb l'eina Toolbar Image per després construir la recta que uneix els dos punts d'intersecció amb l'eina: Toolbar Image
Hauria de sortir-vos una cosa d'aquest estil de la imatge de sota. Però en el vostre cas, la construcció és dinàmica i si moveu els punts, es manté la construcció,
Image
Ara construeix la mediatriu entre dos punts, però amb l'eina mediatriu, que directament donant-li els dos punts, et construeix la recta entre els dos. L'eina Toolbar Image mediatriu, la trobarem desplegant el menú de la icona Toolbar Image. Només cal clicar a mediatriu i els dos punts, i en dibuixa directament les mediatrius.
Image
Ara repetim el procés, utilitzant l'eina mediatriu amb tres punts. Aquest cop, però, haureu de triar, quines semirectes són les bones. Penseu que un cop fet, podeu moure els punts, i llavors les rectes aniran canviant de lloc. D'això se'n diu, geometria dinàmica! Ara cal que calculeu unes quantes mediatrius, la intersecció entre elles i llavors escollir quin tros de semirecta escolliu. Per poder dibuixar semirectes, cliqueu a l'eina Toolbar Image que teniu a sota del de la recta i feu semirectes des del punt d'intersecció fins al cantó de la recta que us interessa. Finalment, per amagar les mediatrius del principi, només cal que cliqueu sobre el punt que teniu a la finestra de l'esquerra, al clicar sobre el punt blau, llavors desapareix.
Hauria de sortir-vos una cosa d'aquest estil que teniu a sota. Però el que heu construit podeu moure els punts!
Image